tisk.png, 294B

Dotazník pro absolventy

Vážení absolventi,
věříme, že se Vám vede výborně. K tomu možná pomohlo i Vaše studium na naší škole. Aby se i dalším studentům vedlo dobře nebo dokonce ještě lépe, se i my musíme stále učit a inovovat výuku. Proto Vás žádáme o pravdivé vyplnění níže umístěného dotazníku, který nám velmi pomůže v rozvoji školy.

Děkujeme a přejeme mnoho úspěchů.

Dotazník pro absolventy ve formátu *.pdf nebo *.odt

Jméno a příjmení:
Obor:

Rok ukončení:

1. Jaká je Vaše současná situace (můžete označit více možností)?
jsem zaměstnán(a) v pracovním poměru
mám více než jeden zaměstnanecký poměr
soukromě podnikám
jsem nezaměstnaný(á)
jsem na rodičovské dovolené
dále si zvyšuji svoji kvalifikaci (denní forma studia)
jiná možnost, uveďte

2. Spočtěte celkovou dobu v měsících, po kterou jste byl(a) od ukončení školy nezaměstnaný(á):

Pokud nemáte žádnou pracovní zkušenost přejděte, prosím, k otázce č. 9

3. Jakým způsobem jste své první zaměstnání získal(a)?
reagoval(a) jsem na inzerát
osobně jsem učinil(a) nabídku vytipovaným firmám
pomohli mi rodiče nebo známí
využil(a) jsem nabídky Úřadu práce
využil(a) jsem nabídky personálních agentur
dostal(a) jsem nabídku přímo od zaměstnavatele
jinak, jak:

4. Pracujete ve svém vystudovaném, vyučeném oboru?
ano
ne

5. Stačily Vám Vaše odborné teoretické znalosti?
rozhodně ano
spíše ano
spíše ne
rozhodně ne

6. Stačily Vám Vaše odborné praktické dovednosti?
rozhodně ano
spíše ano
spíše ne
rozhodně ne

7. Stačily Vám Vaše jazykové dovednosti?
rozhodně ano
spíše ano
spíše ne
rozhodně ne

8. V jaké oblasti Vám znalosti chyběly?

9. Myslíte si, že se v budoucnu budete dále vzdělávat?
ano
ne

Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s.
nám. Jana z Dražic 169, 413 01 Roudnice nad Labem

telefon +420 416 839 064    E-MAIL info@podripskaskola.cz

Instagram RSS FACEBOOK


Copyright © 2022 Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s. - Všechna práva vyhrazena