tisk.png, 294B

Exkurze do Osvětimi

V rámci hodin občanské nauky, dějepisu a geografie navštívili studenti Podřipské školy koncentrační tábor v polské Osvětimi. Odjezd byl naplánován na sedmého dubna v půl čtvrté ráno. I přes velmi brzkou hodinu se v čas sešli všichni studenti i pedagogové. Cesta autobusem probíhala, až na drobné komplikace, bez problémů, takže jsme ve 13:00 úspěšně dorazili k branám tábora.

Studenti byli rozděleni na dvě skupiny a pod dohledem zkušených průvodců začala nejprve prohlídka tábora Osvětim-Březinka, která trvala téměř dvě hodiny. V této části expozice byli studenti nejvíce zaujati ruinami plynových komor, ale také tzv. baráky, ve kterých vězni bydleli. Sami se navíc ptali na různé historické souvislosti a další zajímavosti spojené se životem v táboře.

Kolem patnácté hodiny se účastníci přesunuli do druhého, tzv. „Starého“ tábora, kde prohlídka pokračovala až téměř do půl šesté. Nejvíce otřeseni byli studenti z původní plynové komory, která byla zachována téměř v autentickém stavu, ale také z bloku 11, který sami vězni označovali jako „Blok smrti“. Smutnou atmosféru dále dokreslovaly výstavy obrovského množství lidských vlasů, kufrů, předmětů denní potřeby, ale také dětského oblečení.

Po návštěvě této části tábora se výrazně změnila nálada všech studentů i učitelů, takže zpáteční cesta autobusem v sobě nesla stopy genia loci tohoto místa. V této souvislosti je třeba velice pochválit všechny zúčastněné studenty za jejich přístup a za kultivované dodržování piety tohoto tragického místa. Sami studenti hodnotili poznávací exkurzi jako velice zajímavou, poutavou a poučnou. Také dozírající pedagogové Alena Uhrová, Jan Wünsch a Jiří Šlégl byli s průběhem exkurze velice spokojení. Díky pozitivní zkušenosti chystá Soukromá podřipská SOŠ a SOU o.p.s. další vzdělávací a poznávací akci pro všechny zájemce.

Autor: PhDr. Jiří Šlégl, Ph.D.

Osvětim 2011


Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s.
nám. Jana z Dražic 169, 413 01 Roudnice nad Labem

telefon +420 416 839 064    E-MAIL info@podripskaskola.cz

Instagram RSS FACEBOOK


Copyright © 2011 Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s. - Všechna práva vyhrazena