tisk.png, 294B

Hektický týden na Podřipské škole

Snad nikdo nemohl říct, že by se minulý týden nudil. Pokud ano, tak určitě nebyl na Podřipské škole. Projektový týden, akce pro žáky 4. tříd základních škol, projekt Krok za krokem nebo příprava na závěrečné zkoušky kadeřnic. To jsou události, které ovlivnily chod školy a to velmi pozitivně.

Tradiční součástí každého pololetí je tzv. projektový týden. Studenti se rozdělí do týmů, ve kterých vypracovávají zadaný úkol. Výsledky své práce pak v pátek prezentují před publikem, jenž je zároveň porotou určující, jaký tým se s výzvou popasoval nejlépe. Novinkou tohoto projektového týdne bylo to, že se týmy utvořily napříč ročníky i obory. Spolupracovali tak např. učni oboru kuchař – číšník s manažery cestovního ruchu a podobně. Soutěž byla tentokrát velmi napínavá, přesto se vítězem stal pouze jeden tým ve složení Eliška Fajtová, Petra Fofonková, Adéla Chramostová, Eliška Nováková, Markéta Šťástková, Marcela Urbanicsová a Kateřina Vonostránská. Děvčata velmi pěkně zpracovala podnikatelský záměr založení čajovny Buddhova oáza. Výrazným soupeřem jim byl luxusní výletní parník Blue Rich pod taktovkou Terezy Bláhové, Terezy Cimrmanové, Veroniky Feherové, Nikoly Hrstkové, Tomáše Lisce, Svatavy Rejvoldové a Veroniky Švingrové. Pochvalu si ovšem zaslouží také všichni ti, kdo se aktivně podíleli na společném úsilí a nenechali své kolegy napospas.

Za velmi podařenou akci považujeme také sérii návštěv žáků 4. tříd roudnických základních škol. Žáci a žákyně oborů kuchař – číšník a kadeřník si pod vedením svých učitelek odborného výcviku připravili program s tématem pravidel slušného chování a velikonočních svátků. Čtvrťáci mohli ochutnat drobné pohoštění, obdivovat a seznámit se s pravidly stolování nebo se nechat učesat v "jarním stylu". Možná se s některými z návštěvníků setkáme v lavicích Podřipské školy o pár let později.

Jak již určitě dobře víte, tak od začátku tohoto roku probíhá na naší škole projektKrok za krokem, jehož nositelem je právě Podřipská škola. Další z mnoha projektových aktivit byla tzv. bilanční diagnostika, kterou bylo otestováno 60 žáků a žákyň. Po návratu z letních prázdnin se pak studenti mohou těšit na nové vybavení cvičné kuchyně s restaurací, což jim pomůže v jejich budoucím profesním životě.

Závěrem se musí ještě jednou poděkovat všem aktivně zapojeným do různých činností. Zároveň se můžeme těšit na budoucí akce Podřipské školy, které budou následovat.

Fotografie

Autor: Mgr. Richard Červený, ředitel školySoukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s.
nám. Jana z Dražic 169, 413 01 Roudnice nad Labem

telefon +420 416 839 064    E-MAIL info@podripskaskola.cz

Instagram RSS FACEBOOK


Copyright © 2011 Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s. - Všechna práva vyhrazena