tisk.png, 294B

Jak motivovat studenty?

V první polovině listopadu se uskutečnila další pracovní schůzka (v pořadí již třetí) projektu Motivalue. Meeting se konal v italském městě Rieti nedaleko Říma, za účasti škol z šesti evropských zemí (Itálie, Francie, Švédsko, Německo, Slovensko a Česká republika). Českou republiku reprezentuje Soukromá podřipská střední odborná škola a SOU o.p.s. Roudnice nad Labem (SPSOŠ a SOU o.p.s.).

Projekt Motivalue je jedním z mnoha aktivit Socrates Comenius (EU) a zabývá se motivací studentů. Hledají se cesty, jak zlepšit přístup studentů k učení, například tím, že si studenti budou tvořit tzv. portfolio motivace, kde budou vyjmenovány krátkodobé cíle, dlouhodobé cíle a cesty jak k nim dojít. Důležitým bodem je identifikace stylů učení jednotlivých studentů a následná úprava učebních materiálů a postupů. Všechny aktivity a výstupy povedou ke zkvalitnění výuky a vzdělávání. Projekt běží již jeden rok a je ve fázi testování na jednotlivých školách.

Motivalue je jedním z celé řady evropských projektů, kterých se SPSOŠ a SOU o.p.s. účastní, je mu přikládána velká důležitost, především s ohledem na budoucí vývoj školství.

Více informací naleznete zde.

Autor: Richard ČervenýSoukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s.
nám. Jana z Dražic 169, 413 01 Roudnice nad Labem

telefon +420 416 839 064    E-MAIL info@podripskaskola.cz

Instagram RSS FACEBOOK


Copyright © 2011 Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s. - Všechna práva vyhrazena