tisk.png, 294B

Nový projekt Live - Learn - Work

Soukromá podřipská SOŠ a SOU o.p.s. uspěla se svou žádostí o mezinárodní projekt v rámci programu Comenius. Během letošního jara se připravovaly podklady pro budoucí projekt s názvem Live – Learn – Work. Jedná se o projekt, ve kterém bude Podřipská škola spolupracovat s dalšími šesti partnery z Litvy, Švédska, Polska, Rumunska, Itálie a Turecka.

Cílem projektu je připravit studenty ke vstupu na trh práce, zlepšit jejich předpoklady pro práci a to v podmínkách Evropy, která je multikulturní, kde se mluví mnoha jazyky a navíc se rychle mění. Studenti se budou seznamovat s kulturními odlišnostmi, což jim pomůže při rozhodování o budoucí kariéře. Projekt LLW poskytne studentům možnost získat profesní dovednosti nejenom v rodné zemi, ale i v zahraničí.

První rok bude věnován sdílení kulturních hodnot, obeznámení s tradicemi, zvyky partnerských zemí. Účastníci budou komunikovat s mladými lidmi z ciziny a poznají jejich země.

Během druhého roku budou účastníci obeznámeni se společnými profesemi, budou se učit býti otevření a tolerantní ke změnám. K tomu jim pomohou návštěvy v organizacích a firmách v partnerských regionech. Rozvinou svou iniciativu, podnikatelského ducha, kreativitu, inovativnost a schopnost adaptovat se na výrazně se měnící trh práce.

První projektová schůzka proběhne již v říjnu v polském městě Lodž a to za účasti všech partnerských organizací.

Autor: Richard ČervenýSoukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s.
nám. Jana z Dražic 169, 413 01 Roudnice nad Labem

telefon +420 416 839 064    E-MAIL info@podripskaskola.cz

Instagram RSS FACEBOOK


Copyright © 2011 Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s. - Všechna práva vyhrazena