tisk.png, 294B

Projektový týden a Live-Learn-Work

Přednáška pana Okamury se konala ve čtvrtek 6. října. Své nově nabyté znalosti si mohli žákyně a žáci Podřipské školy vyzkoušet ihned následující týden v němž proběhl tzv. projektový týden. Ten má velkou tradici a své pevné místo v kalendáři Podřipské školy. Studenti během pěti dnů zpracovávají různá témata tak, aby si procvičili, získali klíčové kompetence nutné pro vstup a uplatnění na trhu práce. Pracuje se ve skupinách, každý je zodpovědný za svůj přínos k celkovému výsledku týmu a samotný výsledek je prezentován v českém i anglickém jazyce před publikem.

Minulý měsíc jsme Vás informovali, že Podřipská škola uspěla ve své žádosti o nový projekt v rámci evropského programu Comenius. Projekt Live – Learn – Work má za sebou již první pracovní schůzku v polském městě Lodž, kde spolupráce s dalšími šesti partnery dostala konkrétnějších obrysů. Pro naše město a Podřipskou školu je důležitá zpráva, že druhý projektový meeting proběhne na začátku prosince v Roudnici nad Labem. Bude to skvělá příležitost, jak prezentovat části Evropy tradice, zvyky, historii i současnost České republiky, Roudnice nad Labem, Podřipska, a to prostřednictvím studentů Soukromé podřipské střední odborné školy a středního odborného učiliště o.p.s.

Autor: Richard ČervenýSoukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s.
nám. Jana z Dražic 169, 413 01 Roudnice nad Labem

telefon +420 416 839 064    E-MAIL info@podripskaskola.cz

Instagram RSS FACEBOOK


Copyright © 2011 Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s. - Všechna práva vyhrazena