tisk.png, 294B

Projektová schůzka LLW na Podřipské škole

Předvánoční shon na Podřipské škole byl znásoben pořádáním druhé schůzky mezinárodního projektu Live - Learn - Work. Celkem 41 zahraničních studentů a učitelů ze 6 zemí se přijelo podívat a pracovat do Roudnice nad Labem.

Program setkání byl velmi bohatý, akce střídala akci. Ihned v úterý 13. prosince se hlavní role ujali samotní studenti, kteří předvedli kulturu, zvyky, svátky, národní jídla, tance, zpěvy a kroje svých zemí. Jednalo se o pestrou směsici českých, italských, litevských, polských, rumunských, švédských a tureckých představení či prezentací. Zapojit se mohlo i samotné publikum, protože Litevci a Turci uspořádali krátkou taneční školu svého národního tance.

Zdálo by se, že úterní dopoledne je ve znamení zábavy, ale tato akce má velký význam i z hlediska edukativního. Studenti nejenom, že poznali více do hloubky zvyky a tradice svého a ostatních států, ale zároveň si vyzkoušeli práci v týmu, kooperaci, procvičili si anglický jazyk nebo zažili pocit stát a prezentovat (hrát) před zaplněným sálem KD Říp. Právě nabyté zkušenosti je to nejcennější, co si studenti Podřipské školy odnášejí.

Z KD Říp se poté celá skupina přesunula na prohlídku našeho města, které bylo velmi obdivováno pro svoji malebnost, historičnost a celkový vzhled. Ze slov zahraničních návštěvníků přitom nebyla znát pouhá konverzační zdvořilost. Úterní program byl zakončen degustací roudnických vín pro vyučující v prostorách roudnického zámku, resp. hradu.

Následující den se již nesl v duchu dalšího tématu projektu, a tím je práce, pracovní trh. Celodenní výlet měl první zastávku v Hornickém skanzenu MAYRAU v Kladně - Vinařicích, kde se studenti dozvěděli o profesích, jež v našem regionu v současné době nemají uplatnění. Mělo by to přispět k naplnění dalšího projektového úkolu, který se zabývá nejenom moderními a žádanými profesemi, ale také profesemi již zaniklými. Bude to vodítkem pro studenty, aby si uvědomili, že své znalosti si budou muset neustále rozšiřovat a prohlubovat. Vzdělávání absolvováním školy nekončí. Do centra pozornosti se dostává velmi populární a důležité téma celoživotního vzdělávání - učení se.

Od "špinavého" řemesla se skupina českých a zahraničních studentů přesunula k výrobě potravin, přesněji řečeno másla. V malé středočeské obci Máslovice se nachází v Evropě unikátní muzeum másla s expozicí o produkci této potraviny. V čase předvánočním je zde k vidění i betlém vyrobený, ano, z másla.

Poslední středeční zastávkou se stal skanzen v Přerově nad Labem. Areál muzea v přírodě byl nasycen vánoční atmosférou a navíc nabídl další ukázky tradičních řemesel a života na venkově. Studenti nejvíce oceňovali expozici staročeské školy s realistickými figurínami svých předchůdců ve školních lavicích.

Když se řekne Česká republika, tak se mnohým cizincům vybaví jako první Praha. Proto naše hlavní město nemohlo zůstat stranou a čtvrtek byl věnován prohlídce Pražského hradu, Malé Strany a Starého Města. Zde byl společný program ukončen. Nyní se mohou všichni zúčastnění vrhnout na hodnocení sama sebe i ostatních a na další projektové úkoly, které budou prezentovány na další schůzce ve Švédsku.

llw

Fotky z prezentování

Další fotografie naleznete na Facebooku, stránka školního Comenius Clubu.

Autor: Červený ml.Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s.
nám. Jana z Dražic 169, 413 01 Roudnice nad Labem

telefon +420 416 839 064    E-MAIL info@podripskaskola.cz

Instagram RSS FACEBOOK


Copyright © 2011 Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s. - Všechna práva vyhrazena