tisk.png, 294B

Meeting projektu LLW ve Švédsku

Fotogalerie

Projekt Live - Learn - Work je jedním z několika mezinárodních projektů, kterých se v současné době Podřipská škola aktivně účastní. Jak název napovídá, tak se studenti učí poznávat jiné kultury evropských zemí (Live - Žít), učí se učit se (Learn - Učit se) a získávají také potřebné kompetence k uspění na evropském trhu práce (Work - Pracovat).

Spolupracující školy jsou ze šesti zemí EU a Turecka. Vyučující a studenti se setkávají na pracovních poradách u každého z partnerů. První setkání se uskutečnilo v polské Lodži na podzim loňského roku, druhý meeting měla tu čest hostit Podřipská škola na začátku prosince. Zatím poslední zastávkou bylo Švédsko, resp. jeho hlavní město Stockholm.

Na každé setkání musí přijet škola se splněnými úkoly. Ty se poté prezentují, diskutuje se o nich a následně se zadávají nové úkoly. Představit starou a moderní profesi typickou pro naši republiku nebo region bylo ústředním tématem pro Švédsko. Studenti Podřipské školy si vybrali osobu (a osobnost) Tomáše Bati, jehož prostřednictvím ukázali vývoj tradičního řemesla ševcovství a také význam zlínského patriota k rozvoji podnikání (teorii i praxi). Téměř vymřelým povoláním je bednářství. A to i v pivovarské velmoci jako je Česká republika, kde se tradiční dřevěné sudy nahrazují kovovými. Zástupcem moderní doby byla plastická chirurgie a její asi současný nejznámější český zástupce Dr. Bohdan Pomahač, který provedl první úspěšnou celkovou transplantaci obličeje v USA.

Kromě prezentování v angličtině si žáci procvičili cizí jazyky i při komunikaci s ostatními účastníky a také ve svých dočasných švédských rodinách. Podobnou akcí bude projektový meeting v Litvě, a to hned příští měsíc. Centrem pozornosti budou nutné kompetence k práci a jejich získávání. Podřipská škola opět plánuje vyslat nejméně čtyři studenty a pedagogický dozor.

Autor: Ing. Richard ČervenýSoukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s.
nám. Jana z Dražic 169, 413 01 Roudnice nad Labem

telefon +420 416 839 064    E-MAIL info@podripskaskola.cz

Instagram RSS FACEBOOK


Copyright © 2011 Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s. - Všechna práva vyhrazena