tisk.png, 294B

Nikola Kolářová: Mezinárodní veletrh fiktivních firem 2013

Ve dnech 19. – 21. března 2013 se na pražském Výstavišti v Holešovicích, v Křižíkově pavilonu B, konal již tradiční Mezinárodní veletrh fiktivních firem. Tento rok fiktivní studentská firma Antre, s. r. o. připravila již 19. ročník této akce. Slavnostní zahájení proběhlo 19. března 2013 ve 14 hodin za účasti významných hostů a médií. Letošního veletrhu fiktivních firem se zúčastnilo 143 studentských firem z 11 států Evropy. Veletrh přivítal účastníky z Belgie, Bulharska, České republiky, Itálie, Německa, Rakouska, Rumunska, Ruska, Slovenska, Španělska a Švédska. Mezi účastníky nechyběla ani naše školní fiktivní firma Kemp Labe, s.r.o.

Jako každý rok se během veletrhu konaly soutěže pro zúčastněné vystavovatele. Účast v soutěžích byla dobrovolná. V letošním roce se konaly soutěže o nejlepší reklamní spot, nejlepší katalog, nejlepší elektronickou prezentaci a nejlepší stánek. Firma, která dosáhla nejvyššího počtu bodů ve všech soutěžích a získala titul absolutní vítěz se jmenuje T. F. Smart team z Rumunska s celkovými 337,1 body. Naše firma se umístila na velmi dobré pozici – na 52. místě. Nejvíce si však ceníme umístění v soutěži o Nejlepší elektronickou prezentaci, kde naše fiktivní firma Kemp Labe, s.r.o. obsadila krásné páté místo s 18 body. Prezentace byla graficky i obsahově uspořádaná a přehledná, doplněná o zajímavé vtipné grafické momenty. Vítězná firma Dinoway ze SŠ podnikatelské PROFIT z Prahy získala celkem 20 bodů. Dále jsme reprezentovali naší fiktivní firmu v nesoutěžní mluvené prezentaci. Prezentace seznámila účastníky veletrhu s naší firmou, s jejími aktivitami a proběhla i názorná ukázka námi nabízeného animačního programu sestaveného na několik dní, který si můžete u naší firmy objednat. Obě dívky, které firmu prezentovaly, mluvily srozumitelně a plynule nejen česky, ale i anglicky.

Výstavní hala byla přeplněna českými i zahraničními studenty a jejich učiteli. Naše pocity z celé akce byly zcela pozitivní. Účast na této velmi vydařené akci byla pro žáky čtvrtého ročníku, kteří reprezentovali vlastní fiktivní firmu Kemp Labe, s.r.o., i jejich nástupce, žáky třetího ročníku, zajímavou zkušeností, kterou mohou zúročit nejen během dalšího studia, ale zejména v dalším uplatnění na trhu práce, budoucím zaměstnání. My, žáci třetího ročníku, se již těšíme na vlastní účast na Mezinárodním veletrhu fiktivních firem, kterého se chceme zúčastnit s vlastní, nově vytvořenou fiktivní firmou Faux Pas, s.r.o.

Za třídu 3MOC Nikola Kolářová.Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s.
nám. Jana z Dražic 169, 413 01 Roudnice nad Labem

telefon +420 416 839 064    E-MAIL info@podripskaskola.cz

Instagram RSS FACEBOOK


Copyright © 2011 Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s. - Všechna práva vyhrazena