tisk.png, 294B

Ustavující valná hromada fiktivní firmy Faux Pas, s.r.o.

V pátek 12. dubna 2013 uspořádala třída 3 MOC ustavující valnou hromadu své nově vznikající fiktivní firmy Faux Pas, s.r.o. Akci předcházely dva týdny příprav veškerých potřebných dokumentů a v neposlední řadě i příprava prostor pro konání ustavující valné hromady. Do přípravy se zapojili všichni žáci třídy, kteří si ze svého středu zvolili své vlastní leadery Filipa Starczewského, Marka Pohlodka a Romana Sladkovského. Ti poté instruovali své spolužáky v průběhu přípravy a při samotném konání valné hromady. Vhodně oblečení účastníci ustavující valné hromady, upravená třída, připravené potřebné dokumenty a v neposlední řadě občerstvení, to vše stálo na začátku dvouhodinové akce. Žáci si odsouhlasili společníky nově vznikající firmy, jednatele, ředitele a posléze kompletní znění společenské smlouvy. Na závěr proběhla diskuze, kde se každý žák vyjádřil k tomu, co bude pro firmu dělat a jak přispěje ke zdárnému rozjezdu a poté chodu firmy. Společným cílem všech je úspěšná účast na Mezinárodním veletrhu fiktivních firem v příštím roce a dosažení minimálně stejného úspěchu, který se podařil našim o rok starším spolužákům v letošním roce.

Třída 3MOCSoukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s.
nám. Jana z Dražic 169, 413 01 Roudnice nad Labem

telefon +420 416 839 064    E-MAIL info@podripskaskola.cz

Instagram RSS FACEBOOK


Copyright © 2011 Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s. - Všechna práva vyhrazena