tisk.png, 294B

Zahájení školního roku 2013-2014

Tradice se mají dodržovat. Proto se všichni vyučující a žáci sešli 2. září v KD Říp, aby společně zahájili školní rok 2013-2014. Obvyklý program, v jehož rámci pan ředitel přítomné přivítal a popřál jim všechno nejlepší do školního roku, okořenili čtvrťáci. Ti si připravili slavnostní pasování nových žáků do prvního ročníku. Každý prvák nebo prvanda předstoupili a poklekli před pasující dvojici. Za potlesku si pak odnesli certifikát se slibem žáka Podřipské školy. Celou show si žáci čtvrtého ročníku připravili sami za což jim patří velký dík. Všichni se již těší na další celoškolní akci...Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s.
nám. Jana z Dražic 169, 413 01 Roudnice nad Labem

telefon +420 416 839 064    E-MAIL info@podripskaskola.cz

Instagram RSS FACEBOOK


Copyright © 2011 Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s. - Všechna práva vyhrazena