tisk.png, 294B

Třetí místo pro tým Podřipské školy

Čtyřčlenný tým (Pavel Štrobl, Jan Mrázek, Lenka Soukupová, Lukáš Nebeský) ze třídy 3HMF se 11. 6. 2015 zúčastnil soutěže, kterou pořádala Fakulta sociálně-ekonomická Univerzity J. E. Purkyně ve svém kampusu pro žáky středních odborných škol. Zadání úkolu bylo pro všechny soutěžící týmy jednotné, zástupci každého týmu si vylosovali konkrétní firmu, pro kterou v průběhu dopoledne zpracovali marketingovou strategii. Po společném obědě pak každý tým prezentoval svou dopolední práci před odbornou porotou. Porota složená ze zástupců firem z regionu poté rozhodla o pořadí jednotlivých týmů. Náš tým se umístil na krásném 3. místě a krom dárků od univerzity získal jako výhru odbornou stáž v AERO Vodochody. Gratulujeme!

Ing. Kateřina HlaváčováSoukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s.
nám. Jana z Dražic 169, 413 01 Roudnice nad Labem

telefon +420 416 839 064    E-MAIL info@podripskaskola.cz

Instagram RSS FACEBOOK


Copyright © 2011 Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s. - Všechna práva vyhrazena