Kolem světa za 5 dnů

Projekt Edison

Na přelomu září a října jsme na naší škole hostili 8 studentů z celého světa. Jmenovitě se jednalo o Vietnam, Argentinu, Rumunsko, Albánii, Gruzii, Indonésii a Brazílii. Všichni studenti byli z vysokých škol. V naší vlasti byli celkem 6 týdnů a v Roudnici nad Labem strávili ten pátý.
Všichni studenti si připravili prezentaci o své zemi. My, studenti Podřipské školy,…

Pracovní výlet na Maltu

Vítězný tým ze školního kola se konečně dočkal své odměny. Po roční pilné práci na projektu Den D byla firma HelpForYou, s.r.o. odměněna zájezdem na Maltu. Studenti odlétali 16. 9. 2014 a z teplých krajin se vraceli 20. 9. 2014.

První den jsme celý procestovali. Na Maltu jsme přiletěli až pozdě v noci. Druhý den jsme už začali poznávat krásy Malty.…

Finále Den D v Meziboří

16. června byl "Den D" pro 2 žákovské týmy ve stejnojmenném projektu. O 10 dnů později, než bylo 70. výročí vylodění v Normandii, se utkal tým Podřipské školy s týmem žáků Soukromé střední školy pro marketing a ekonomiku podnikání v Mostě. Klání se událo na neutrální půdě v Meziboří. Šlo o vyvrcholení projektu Den D, který spočíval ve vytvoření podnikatelského záměru a jeho prezentování před odbornou…

Lauchhammer 2014

Odborný výcvik a studium v zahraničí? ANO / NE? Co žáky motivuje odejít do cizí země za vzděláním? Co jim brání opustit rodný domov? Jaké výhody a nevýhody s sebou přináší vzdělávání v cizině? Jsou na to žáci připraveni? Jak mohou pomoci učitelé, školy, stát? Na tyto a mnoho dalších otázek se snažili najít odpovědi učitelé a žáci ze 12-ti států (ČR, Itálie, Rumunsko, Maďarsko, Německo, Polsko, Nizozemsko,…

Konference ve Vídni

Ve dnech 21. – 24. 5. 2014 se ve Vídni uskutečnila další evropská konference v rámci projektu European Youth Olympics for Intercultural Openness, Tolerance and Mobility on the European Labour Market. Konference se účastnili zástupci 10 zemí (ČR, Polsko, Maďarsko, Řecko, Rakousko, Německo, Švédsko, Nizozemsko, Rumunsko, Portugalsko). Ústředním bodem prezentací jednotlivých vystupujících a diskusí…

Školní finále Dne D

Čtvrtek 13.3.2014 byl pro naše soutěžní týmy velkým dnem. V Městské knihovně Ervína Špindlera se sešla odborná porota, aby ze 4 soutěžních podnikatelských plánů vybrala ten nejlepší. Hodnotila se nejen prezentace projektových záměrů, ale i jejich písemné zpracování, reálnost a hlavně jejich inovativnost. Z boje 

Další V.I.P. workshopy Den D

Na počátku roku 2014 zakončila Soukromá podřipská SOŠ a SOU o.p.s. sérii „VIP workshopů" projektu Den D, v rámci kterých měli naši žáci možnost diskutovat s úspěšnými podnikateli. Prvním v tomto roce byl pan Vosátka, zakladatel firmy UNIBON s.r.o. Slaný, za níž stojí již 20 let úspěchu. Druhým byl pan Picek, majitel 

Příběhy bezpráví na Podřipské škole

V pátek 22. 11. 2013 jsme společně se třídou 4MOC absolvovali prezentaci pana Pýchy. Hlavním tématem prezentace byla normalizace a její vliv na náš stát. Prezentace obsahovala útržky z filmu Pelíšky. K této prezentaci nám pan Pýcha podal informace o této době a ptal se, co se v ukázce událo. Byl to velmi poučný příspěvek do dějepisu.

1HMF

Setkání projektu Xenos v Portugalsku

Ve dnech 21-24.11.2013 se uskutečnilo poslední setkání učitelů zapojených do projektu Xenos, které se konalo v Aveiru v Portugalsku. Hlavním tématem workshopu bylo navrhnutí vhodných výukových metod v rámci zkvalitňování odborného vzdělávání žáků.

Mgr. Šárka Kubínová

Xenos Portugalsko

Projektový týden “podzim 2013”

Po vždy hektickém úvodu školního roku se vše vrátilo do klidnějších kolejí. Nastal proto příhodný čas pro uskutečnění projektového týdne. Tentokrát měla každá třída svůj vlastní úkol, resp. téma. Někdo se zabýval svou vysněnou restaurací nebo kadeřnictvím, někdo pracoval na tématu vína a někdo na projektech Den D a Krok za krokem. Během týdne dokonce vznikla i česko - anglická kuchařka, kdy všechny…


Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s.
nám. Jana z Dražic 169, 413 01 Roudnice nad Labem

telefon +420 416 839 064    E-MAIL info@podripskaskola.cz

Instagram RSS FACEBOOK


Copyright © 2011 Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s. - Všechna práva vyhrazena