Den zdraví na Podřipské škole

Fotogalerie

"Zdraví může být definováno negativně jako absence nemoci, funkcionálně jako schopnost vyrovnat se s denními aktivitami, nebo pozitivně jako způsobilost a podoba balansu (vyrovnanosti)." (wikipedia.org)

Chovat se zodpovědně ke svému zdraví, umět pomoci jinému člověku a mnoho dalších zajímavostí se žáci Podřipské…

Výměnný pobyt v Drážďanech

Fotogalerie

Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s. je nositelem projektu „Ukážu ti svoje město – mladí lidé provádí městy mladé", který byl podpořen v rámci Fondu malých projektů Cíl 3 v Euroregionu Elbe/Labe. Partnerem projektu je Akademie für berufliche Bildung gGmbH z Drážďan. Součástí…

Pro-Learn v Bergenu

Třetí pracovní schůzka mezinárodního projektu Pro-Learn se uskutečnila v norském městě Bergen. Již téměř rok běžící projekt má za cíl zlepšit vzdělávací metody ve vztahu k celoživotnímu učení v rámci celého života člověka. Projektové aktivity jsou rozděleny do několika úrovní, které odpovídají vzdělávacím stupňům (mateřské školy - předškolní vzdělávání, primární - základní školství, sekundární -…

Step by Step

V měsíci únoru jsme tu měli další aktivity v rámci projektu Rozvoj klíčových kompetencí žáků v gastronomických oborech a oborech cestovního ruchu (zkráceně Krok za krokem). Žáci zapojení do tohoto projektu absolvovali nově vytvořený vzdělávací program Step by step, zaměřený na přenos kompetencí v rámci gastronomických oborů a oborů cestovního ruchu. Šedesát žáků naší školy, rozdělených do čtyřech…

Projektový týden 2012

V pátek 24. února vyvrcholil další projektový týden na Podřipské škole. Ten má již pevnou pozici v kalendáři školy. Vše začalo účastí v projektu Business Games, v jehož rámci vytvořili vyučující základní podobu projektového týdne. Od té doby se aktivity neustále vyvíjejí, zlepšují a reagují na aktuální potřeby školy, studentů nebo učitelů.

Právě uplynulý projektový týden byl výjimečný tím,…

Členství v MAS Podřipsko

Podřipská škola se stala jedním ze zakládajících členů Místní akční skupiny (MAS) Podřipsko. MAS Podřipsko je nově vzniklé dobrovolné a neziskové sdružení obcí, neziskových organizací a podnikatelů, které spojuje zájem o rozvoj našeho regionu, fungující na principech metody LEADER. Hlavní činností místní akční skupiny je přerozdělování finančních prostředků z EU mezi projekty, které nejlépe naplňují…

Prosinec na Podřipské škole

Velmi hektický měsíc čeká Soukromou podřipskou SOŠ a SOU o.p.s.. Prosinec je plný svátků, tradic, oslav a dalších akcí, které žákyně, žáci a vyučující již v listopadu pečlivě připravují. Stejně jako minulý rok přivítáme vzácnou návštěvu pana Dr. Radima Uzla. Dozvíme se o aktuálním vývoji v oblasti sexuální výchovy a s tím související následné problematiky. Tradicí je také akce Advent na Podřipské…

Projekt Krok za krokem na Podřipské škole

Začátkem ledna 2011 začala naše škola realizovat projekt „Rozvoj klíčových kompetencí žáků v gastronomických oborech a oborech cestovního ruchu“ aneb Krok za krokem, který byl finančně podpořen Operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Hlavním cílem projektu je posílení mezioborových vazeb žáků a zlepšení jejich odborné a praktické přípravy na budoucí povolání.

Soukromá podřipská…

Projektový týden a Live-Learn-Work

Přednáška pana Okamury se konala ve čtvrtek 6. října. Své nově nabyté znalosti si mohli žákyně a žáci Podřipské školy vyzkoušet ihned následující týden v němž proběhl tzv. projektový týden. Ten má velkou tradici a své pevné místo v kalendáři Podřipské školy. Studenti během pěti dnů zpracovávají různá témata tak, aby si procvičili, získali klíčové kompetence nutné pro vstup a uplatnění na trhu práce.…

Nový projekt Live - Learn - Work

Soukromá podřipská SOŠ a SOU o.p.s. uspěla se svou žádostí o mezinárodní projekt v rámci programu Comenius. Během letošního jara se připravovaly podklady pro budoucí projekt s názvem Live – Learn – Work. Jedná se o projekt, ve kterém bude Podřipská škola spolupracovat s dalšími šesti partnery z Litvy, Švédska, Polska, Rumunska, Itálie…


Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s.
nám. Jana z Dražic 169, 413 01 Roudnice nad Labem

telefon +420 416 839 064    E-MAIL info@podripskaskola.cz

Instagram RSS FACEBOOK


Copyright © 2011 Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s. - Všechna práva vyhrazena