Hektický týden na Podřipské škole

Snad nikdo nemohl říct, že by se minulý týden nudil. Pokud ano, tak určitě nebyl na Podřipské škole. Projektový týden, akce pro žáky 4. tříd základních škol, projekt Krok za krokem nebo příprava na závěrečné zkoušky kadeřnic. To jsou události, které ovlivnily chod školy a to velmi pozitivně.

Tradiční součástí každého pololetí je tzv. projektový týden. Studenti se rozdělí do týmů, ve kterých…

Projektový týden 2010


ZÁVĚR PROJEKTU BUSINESS GAMES

Projekt Business Games, jehož cílem je zlepšení podnikatelských kompetencí u žáků základních a středních škol, finišuje. Je tedy čas na bilancování. V následujících řádcích se pokouším shrnout pozitiva a negativa, která nám přineslo zapojení do projektu Business Games.

Moji snahou je identifikovat to, co je důležité pro běžný chod školy, vzdělávání, pro učitele a žáky. Ano, setkali jsme…

Projektový týden třídy 1MOC

Škola by neměla být jen o pouhém sezení v lavici, dávání pozor a poslouchání vyučujícího. O tom se mohli přesvědčit žákyně a žáci třídy 1 MOC. V týdnu od 7.6. do 11.6. 2010 proběhl tzv. projektový týden, který je součástí nově zavedených ŠVP (Školní vzdělávacích programů). Projektový týden byl na téma „Roudnice nad Labem 

z pohledu oboru, který studuji“. Účastníci se rozdělili do čtyřčlenných…

Pilotní ověření her

Již druhým rokem probíhá na naší škole projekt Business Games. Díky spolupráci s dalšími základními a středními školami vznikly odborné hry, které byly předmětem pilotování, resp. otestování jejich funkčnosti, správnosti. Jak název projektu napovídá, tak se jedná o hry z oblasti podnikání – „businessu“. Vyučující Soukromé podřipské SOŠ a SOU o.p.s. připravili pro projekt Business Games dvě hry -…

Business Week 2009 na Maltě


Pondělí 21. září bylo dlouho očekávané všemi účastníky projektu Business Week, které se uskutečnilo na Maltě. Velmi brzy ráno jsme se s dalšími žáky zapojených škol sešli na pražském letišti odkud nás čekala cesta na Maltu. Let nebyl přímý, a tak bylo nutné přesednout na letišti v Milánu. Po téměř půldenní…

Hráli jsme Evropě

Druhý pracovní týden v květnu byl na Soukromé podřipské střední odborné škole a SOU o.p.s. velmi pestrý. Vedle běžné výuky byl zahájen kurz účetnictví a proběhl kurz ozdobného vykrajování ovoce a zeleniny. Hlavním důvodem byla ovšem závěrečná pracovní schůzka projektu Motivalue. Tříleté projektové úsilí sedmi škol z šesti evropských zemí se uzavřelo v našem městě. Tato významná událost si vyžádala…

Žáci Podřipské školy už vědí „Jak na to“

Projekt „Jak na to - česká a německá gastronomie v praxi“ měl tentokrát zastavení v německém Lauchhammeru (16.3. - 3.4. 2009). Projekt realizovaný pod hlavičkou Leonardo da Vinci (vzdělávací program EU) zároveň tímto posledním studijním pobytem slavnostně vyvrcholil. V průběhu dvou let se žáci Soukromé podřipské SOŠ a SOU o.p.s. oboru kuchař – číšník účastnili návštěv SRN nebo byli naopak hostiteli…

Studentská návštěva ze SRN

Tři týdny trvala studijní návštěva žáků z Německa na roudnické Soukromé podřipské střední odborné škole a SOU o.p.s.. Během této doby, kdy se naplňovaly vize projektu Česká a německá gastronomie v praxi, získávali studenti velmi cenné zkušenosti z cizího prostředí a odlišné kultury.

Žáci měli připraven program na každý den pobytu. V některých dnech se zúčastnili teoretického vyučování, většinou…

Jak motivovat studenty?

V první polovině listopadu se uskutečnila další pracovní schůzka (v pořadí již třetí) projektu Motivalue. Meeting se konal v italském městě Rieti nedaleko Říma, za účasti škol z šesti evropských zemí (Itálie, Francie, Švédsko, Německo, Slovensko a Česká republika). Českou republiku reprezentuje Soukromá podřipská střední odborná škola a SOU o.p.s. Roudnice nad Labem (SPSOŠ a SOU o.p.s.).

Projekt…


Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s.
nám. Jana z Dražic 169, 413 01 Roudnice nad Labem

telefon +420 416 839 064    E-MAIL info@podripskaskola.cz

Instagram RSS FACEBOOK


Copyright © 2011 Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s. - Všechna práva vyhrazena