Barmanský kurz 2017

Podřipská škola má nové barmany. Žáci a žákyně 2KKP (kuchaři - číšníci) a 2HML (hotelnictví) si během jednoho týdne rozšířili kvalifikaci o barmanský kurz. Pod vedením zkušeného lektora Bc. Janouška se naučili připravovat míchané nápoje a osvojili si nové poznatky ze zbožíznalství, technologii nebo přístupu k zákazníkovi. Získaný celoevropsky platný certifikát pomůže absolventům při vstupu na trh…

Podřipská má nové barmany

Na Podřipské škole proběhl barmanský kurz. Žáci oborů hotelnictví a kuchař-číšník se týden učili připravovat míchané nápoje pode vedením zkušeného lektora Bc. Radima Janouška.

Barmanskému umění se věnovalo 14 studentů, kterým kurz přinesl nejenom mezinárodní certifikát, ale naučili se novým dovednostem a znalostem. "Všichni účastníci absolvovali s výborným prospěchem, nejhůře s dvojkou,"…

Barmanský kurz II 2014

Pohledy žákyň a žáků 2KKP:

Adéla Fleischmannová

Náš barmanský kurz začínal 22.4. a trval do 25.4.. První den jsme se učili práci se šejkrem, ale ještě jsme nemíchali žádné koktejly, jen jsme pracovali s vodou...pokračování

Denisa Voláková a Iva Cibulková

Barmanský kurz 2014

Tak jako každý, tak i letos uspořádala Podřipská škola barmanský kurz pro své studenty. Tentokrát dokonce musí proběhnout celkem dva kurzy. Pokaždé to je pod vedením zkušeného lektora pana Radima Janouška. Letos se poprvé kurzů účastní i hoteláci, kteří kurz mají také ve svém učebním plánu. Jak je vidět z fotek, tak si všichni barmaňák užili, ale i něco naučili. Na zdraví!

Barmanský kurz 2012

"Protřepat, nemíchat!" Klasická hláška svétového filmu již nezaskočí naše kuchaře - číšníky. Druhý ročník absolvoval tradiční barmanský kurz. Pode vedením zkušeného lektora barmanského umění pana Radima Janouška se žákyně a žáci celý týden učili technice, recepturám, postupům, etiketě a dalším nezbytným kompetencím barmanů. Po úspěšném zvládnutí závěrečných zkoušek obdrželi účastníci certifikát,…

Barmanský kurz 2011

Barmanský kurz je pevnou součástí výuky oboru kuchař – číšník již několikátý školní rok. Jedná se o jeden z tradičních vrcholů pomyslného trojúhelníku gastronomických kurzů: vykrajování ovoce a zeleniny – studená kuchyně – barmanský kurz. Pod vedením zkušeného lektora pana Bc. Radima Janouška z institutu Bar High si žákyně a žáci 2. ročníku osvojovali dovednosti práce za barem. Jejich snažení vyvrcholilo…

Barmanský kurz 2008

Již se stalo tradicí, že na začátku jara se na naší škole koná barmanský kurz. Od 31. března do 4. dubna se žáci oboru kuchař-číšník učili tajům barmanského umění. Pod vedením zkušeného lektora Miloše Trettera (1. česká barmanská akademie) úspěšně absolvovalo deset mladých barmanů. Věříme, že nezůstane pouze u tohoto zvýšení kvalifikace a absolventi po ukončení školy budou moci nabídnout zaměstnavatelům…


    Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s.
    nám. Jana z Dražic 169, 413 01 Roudnice nad Labem

    telefon +420 416 839 064    E-MAIL info@podripskaskola.cz

    Instagram RSS FACEBOOK


    Copyright © 2011 Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s. - Všechna práva vyhrazena