PRO-LEARN

pro-learn

Popis projektu

Cílem projektu je podpořit proces celoživotního vzdělávání v participujících organizacích na regionální, národní a evropské úrovni. Všechny zkušenosti nabyté v rámci projektu budou zahrnuty do regionálních, národních a evropských strategií, které mají pomáhat každému ve svém celoživotním vzdělávání. Budou se vyvíjet a rozvíjet metody a přístupy v podmínkách současnosti v regionech účastnických zemí.

Vyučující a další vzdělavatelé budou trénováni v metodách, které mají pomáhat nastartovat samovzdělávací aspekt života každého z nás. Učitelé, školitelé, studenti se budou učit učit se. Speciální pozornost bude věnována tomu, aby se vzdělavatelé a studenti naučili jak si zorganizovat vlastní vzdělávací proces, jak zapojit nabyté kompetence do pracovního procesu. 

Web projektu

www.pro-learn.eu

Partneři projektu

- IBB Dresden GmbH, DE (Vedoucí partner)

- Kompetanse Vest, Bergen, NO

- Newham College, London, UK

- ABU Berlin, DE

- Associazione NET, Padua, IT

- INTERAGENT o.s., Roudnice nad Labem, CZ

 

- Dr. A. Fritsch, ISOKOM Dresden, DE (project evaluation)

- Dr. E. Cremers, TU Dresden, DE (scientific monitoring)

Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s.
nám. Jana z Dražic 169, 413 01 Roudnice nad Labem

telefon +420 416 839 064    E-MAIL info@podripskaskola.cz

Instagram RSS FACEBOOK


Copyright © 2021 Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s. - Všechna práva vyhrazena