tisk.png, 294B

Uchazeč o studium

Informace k přijímacímu řízení

Velmi si vážíme Vašeho zájmu o studium na Podřipské škole. Pro školní rok 2022-2023 nabízíme v denním studiu tři učební a čtyři maturitní obory. Absolventi SOU si mohou doplnit maturitu dálkovým maturitním studiem při zaměstnání.

Proč studovat na Podřipské škole?

Jako soukromá škola poskytujeme vždy něco navíc...

 • Ve škole panuje přátelská a motivující atmosféra. Jsme malou školou, každý se zná s každým.
 • Zásadní je pro nás žák, jeho znalosti a dovednosti. Naši učitelé používají širokou škálu aktivizačních metod. Neučíme pro známky, ale pro znalosti a dovednosti.
 • Zavádíme formativní hodnocení. Žáci pracují s portfolii. Schůzky s rodiči jsou individuální. Známky nahrazujeme slovním hodnocením.
 • Podřipská škola poskytuje UČEBNICE ZDARMA! Žáci složí zálohu, z níž škola odečte při vrácení učebnic 10% na obnovu fondu učebnic.
 • Nabízíme štědrý stipendijní program. Můžete získat prospěchové stipendium až do výše školného.
 • Na oboru kuchař - číšník a prodavač školné není.
 • Absolventi obdrží, kromě maturitního vysvědčení, také certifikát EUROPASS.
 • Naši žáci mají ISIC karty, které používají mimojiné jako identifikační prostředek ke vstupu do školy, kde jsou umístěny čtecí hlavy přístupového a docházkového systému.
 • Podřipská škola disponuje nadstandardním vybavením, především v oblasti ICT a příslušných odborných předmětů - oborů.

Přijďte se na Podřipskou školu podívat.

Podřipská škola se nachází v centru Roudnice nad Labem ve zrekonstruované budově, kde se Vám bude dobře studovat. Přesvědčit se můžete kdykoli, a to po předchozí telefonické dohodě nebo v rámci tradičních DNŮ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

 • 3. 11. 2021 - Den soukromého školství, středa
 • 27. 11. 2021 - den otevřených dveří, sobota, 9:00 - 13:00
 • 4. 12. 2021 - den otevřených dveří pro Střední21, sobota, 9:00 - 13:00
 • 15. 12. 2021 - den otevřených dveří, středa, 14:00 - 18:00
 • 15. 1. 2022 - den otevřených dveří, sobota, 9:00 - 13:00
 • 12. 2. 2021 - den otevřených dveří, sobota, 9:00 - 13:00

Přijít se podívat k nám do školy můžete kdykoli. Stačí si domluvit prohlídku, nejlépe telefonicky nebo mailem. Volat a psát můžete přímo panu řediteli.

Podřipská škola je kvalitní.

  • Obdržela osvědčení o poskytování kvalitního vzdělávání od Sdružení soukromých škol ČR.
  • Více než 4000 spokojených absolventů obohatilo Podřipskou školu o velmi cenné zkušenosti.
  • Po celou dobu své více než 25leté existence garantuje kvalitu a představuje stabilitu na trhu vzdělávání.
  • Všechny případné problémy řeší individuálně s důrazem na spokojenost zákazníka.
  • Ke zlepšení služeb přispívá také členství v různých profesních organizacích:
   • Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska
   • Asociace hotelů a restaurací
   • Hospodářská komora v Mostě
   • MAS Podřipsko

Certifikát společnosti Scio

 

Co můžete studovat?

cestovní ruch obchod  logistika

 

kombinované lyceum

 

kadeřník        kuchař     prodavač

Podnikání

Potřebujete více informací?

Jak začít?

Přijímací řízení se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů

 • Přijímací zkoušky na maturitní obory jsou organizovány centrálně CERMATem.
 • Na učební obory se přijímací zkoušky nekonají! Uchazeči pouze vyplní informativní dotazník.
 • Více informací o přijímacím řízení.
 • Případně můžete vyplnit elektronickou přihlášku.

 


Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s.
nám. Jana z Dražic 169, 413 01 Roudnice nad Labem

telefon +420 416 839 064    E-MAIL info@podripskaskola.cz

Instagram RSS FACEBOOK


Copyright © 2022 Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s. - Všechna práva vyhrazena