Přihláška

Pozn.: Pro úspěšné odeslání je potřeba vyplnit všechny položky. Vyberte jeden ze studijních nebo učebních oborů. Při výběru studia při zaměstnání, věnujte pozornost místu studia.

Učební - studijní obor:

OSOBNÍ ÚDAJE
Jméno a příjmení:
Datum narození: Rodné číslo:
Rodiště: Státní občanství:
Ulice a číslo: PSČ:
Bydliště - místo: Telefon:
E-mail:
Nejvyšší dosažené vzdělání - úplný název školy: Obor:
IZO: Ukončeno v roce:
Zahájení studia: Předpokládané ukončení:
Ochrana proti spamu - vyplňte výsledek:2 x 2 =

Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s.
nám. Jana z Dražic 169, 413 01 Roudnice nad Labem

telefon +420 416 839 064    E-MAIL info@podripskaskola.cz

Instagram RSS FACEBOOK


Copyright © 2022 Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s. - Všechna práva vyhrazena