tisk.png, 294B

Přijímací řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023


Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení do maturitního oboru kombinované lyceum (Střední21).

Výsledky přijímacího řízení - seznamy přijatých (průběžně doplňováno)

Všechny maturitní obory (denní studium - cestovní ruch, obchod, logistika, kombinované lyceum - Střední21)

Motivační přijímací pohovory proběhnou 12., 13. a 19. dubna. Zarezervujte si svůj konkrétní čas a termín. 


Termín pro podání přihlášky:

 • do 1. března 2022 pro všechny obory vzdělání na naší škole (přihlášky s růžovým, zeleným či hnědým podtiskem)

Termíny přijímacího řízení v 1. kole

Denní studium

- 1. termín – 12. 4. 2022 

- 2. termín - 13. 4. 2022

- náhradní termíny - 10. a 11. 5. 2022

Zdravotní způsobilost

Pro všechny obory vyžadujeme potvrzení od lékaře. Pokud byste nestihli mít přihlášku potvrzenou od svého lékaře, tak je možné vyjádření dodat do školy i po ukončení sběru přihlášek.

Formuláře pro lékaře k posouzení zdravotní způsobilosti uchazeče

Podmínky a kritéria přijetí

Studijní obory

Obory obchod, logistika, cestovní ruch

1. kolo přijímacího řízení

Uchazeči budou přijati na základě výsledků testů Cermat, prospěchu na ZŠ a ústního pohovoru.

 • Kritéria přijetí
  • Přijímací řízení bude vyhodnoceno na základě výsledků ve třech oblastech
   • Jednotná přijímací zkouška: Cermat testy z ČJ a M - váha 60%
   • Prospěch na ZŠ - váha 10 %.  Hodnotí se průměrný prospěch na ZŠ v 1. pololetí 9. ročníku.
    • Celkem je možné získat 100 bodů.
    • 1,00 .........................100 bodů
    • 3,00 (a horší) ............................ 0 bodů
   • Ústní pohovor - váha 30%
  • Celkem je možné získat 100 bodů.
   • Více informací o přijímacím pohovoru.
   • V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí uchazečů výsledky kritérií v následujícím pořadí: ústní pohovor, známka z předmětů v pořadí český jazyk, matematika, cizí jazyk (za 1. pololetí 9. ročníku ZŠ).

Obor Střední21 (kombinované lyceum)

Přijímací řízení na Střední21 se skládá z jednotné přijímací zkoušky a školní části:

  • 60 % váhy – jednotné přijímací zkoušky z ČJ a M,
  • 40 % váhy – pohovor nad portfoliem.
 • Pohovor bude částečně probíhat v angličtině, abychom ověřili minimální požadovanou úroveň A2.
 • Proběhne přímo ve škole nebo v online prostředí (podle aktuální epidemiologické situace).
 • Uchazeč předloží připravené portfolio, pohovor potrvá 15 minut. Za školu se ho účastní minimálně 2 lidé (zpravidla třídní učitel budoucího 1. ročníku, zástupce vedení školy nebo školní psycholog).

Bodování:

 • Při stanovování výsledků přijímacího řízení má pohovor váhu 40%. Celkem je za něj možné získat 100 bodů (v celkovém hodnocení tedy 40 bodů).

Kritéria:

 • Připravenost uchazeče na pohovor
 • Schopnost reagovat na případné dotazy komise
 • Způsob prezentace (dodržování zásad správného prezentování – ústní přednes, dodržování očního kontaktu apod.)
 • Používání spisovného jazyka

Obor podnikání (dálková, distanční forma)

1. kolo přijímacího řízení

Uchazeči budou přijati na základě výsledků testů Cermat

 • Kritéria přijetí
  • Jednotná přijímací zkouška: Cermat testy z ČJ a M - váha 100%

Učební obory

Obory kuchař-číšník, prodavač

 • Přijímací zkouška (jednotná ani školní) se v oborech kuchař - číšník a prodavač nekoná. Uchazeči budou přijati na základě ohodnocení průměrného prospěchu na ZŠ.
 • Prospěch na ZŠ - váha 100%.  Hodnotí se průměrný prospěch na ZŠ v 1. pololetí 9. ročníku.
  • 1,00 .........................100 bodů
  • 3,00 (a horší) ............................ 0 bodů
   • V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí uchazečů známka z předmětů v pořadí český jazyk, matematika, cizí jazyk (za 1. pololetí 9. ročníku ZŠ)

Obor kadeřník

U uchazečů se posuzuje prospěch na základní škole, výsledky z motivačního pohovoru v písemné formě a dovednostní zkoušky v rámci školní přijímací zkoušky.

 • Motivační pohovor - váha 35%
  • Motivace ke studiu oboru kadeřnice.
  • 100 bodů celkem
 • Dovednostní zkouška - váha 35%
  • Předmětem hodnocení jsou základní dovednostní předpoklady pro obor kadeřnice - práce s vlasy (účes).
  • 100 bodů celkem
 • Prospěch na ZŠ - váha 30%.  Hodnotí se průměrný prospěch na ZŠ v 1. pololetí 9. ročníku.
  • 1,00 .........................100 bodů
  • 3,00 (a horší) ............................ 0 bodů
   • V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí uchazečů známka z předmětů v pořadí český jazyk, matematika, cizí jazyk (za 1. pololetí 9. ročníku ZŠ)

2. kolo a všechna ostatní kola přijímacího řízení

 • Jednotná přijímací zkouška se nekoná, uchazeči budou v případě volné kapacity přijati na základě ohodnocení průměrného prospěchu na ZŠ (nebo SOU v případě oboru podnikání). Kritéria jsou stejná jako v 1. kole.

Všeobecná ustanovení pro všechny obory

 • Žáci se sníženou známkou z chování jsou přijímání pouze ve výjimečných případech, po projednání se zákonnými zástupci žáka a aktuálního vyjádření pedagogicko psychologické poradny, případně základní školy, kterou žák navštěvoval.
 • O přijetí ke studiu rozhoduje ředitel školy ve správním řízení.

POČTY PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ NA JEDNOTLIVÉ OBORY A OTVÍRANÉ OBORY

Studijní obory

Obor Kód Počet přijímaných
Obchod (63-41-M/01) 10 žáků
Logistika (63-41-M/01) 10 žáků
Cestovní ruch  (65-42-M/02) 15 žáků
Střední21  (kombinované lyceum, 78 – 42 – M/06) 18 žáků

  

 

 

 

 

Učební obory

Kuchař – číšník (65-51-H/01) 25 žáků

Kadeřník (69-51-H/01) 20 žáků

Prodavač (66-51-H/01) 20 žáků

Nástavbové studium

Podnikání (64-41-L/51) - dálkové studium 80 žáků

Podnikání (64-41-L/51) - distanční studium 40 žáků

 

Předkládá

Ing. Richard Červený

ředitel školy


Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s.
nám. Jana z Dražic 169, 413 01 Roudnice nad Labem

telefon +420 416 839 064    E-MAIL info@podripskaskola.cz

Instagram RSS FACEBOOK


Copyright © 2022 Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s. - Všechna práva vyhrazena