Hotelnictví

RVP 65-42-M/01 HotelnictvíHotelnictví

Charakteristika oboru

Tento obor je určen pro přípravu středoškolsky vzdělaných odborníků pro širokou oblast hotelnictví a dalších služeb cestovního ruchu. Obsah vzdělání je vytvořen z jazykového, společenskovědního, matematického, přírodovědného vzdělání a z tělesné výchovy. Jazykově je žák vzděláván v mateřském jazyce a ve dvou cizích jazycích (AJ, NJ). Obsah odborného vzdělání je vymezen tak, aby poskytl žákům odbornou přípravu zaměřenou na důkladné osvojení základů gastronomie a techniky služeb v oblasti stravování a ubytování a dále pevný poznatkový základ z ekonomických disciplín a obchodně podnikatelských činností. Součástí odborného vzdělání je také odborná komunikace v cizím jazyce, což patří do komplexu služeb cestovního ruchu. Zaměření na hotelnictví předpokládá účast na odborných akcích a stážích.

Partner pro obor hotelnictví

hotel_horal

Uplatnění absolventa

Absolventi se uplatňují v podnicích veřejného stravování, lázeňských a rekreačních zařízení, cestovních kancelářích, a to jako provozní, recepční, kontrolní a administrativní pracovníci.

ŠVP a učební plán

Potvrzení od lékaře

Potvrzení od lékaře je vyžadováno.

Ubytování a stravování

Ubytování pro zájemce zajistíme v domově mládeže. Stravování je možné ve 150 m vzdálené jídelně gymnázia nebo ve školním bufetu.

Školné

1 000 Kč za měsíc, tj. 12 00 Kč za rok

Přihláška

Stáhnout přihlášku

Chcete více informací?

 

 


Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s.
nám. Jana z Dražic 169, 413 01 Roudnice nad Labem

telefon +420 416 839 064    E-MAIL info@podripskaskola.cz

Instagram RSS FACEBOOK


Copyright © 2020 Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s. - Všechna práva vyhrazena