Management obchodu

RVP 63-41-M/01 Ekonomika a podnikáníManagement obchodu

Charakteristika oboru

Obor management obchodu je oborem, ve kterém jsou studenti připravováni především pro práci na místech vedoucích pracovníků v oblasti obchodu a služeb. Důraz se klade na práci s lidmi, na rozvoj organizačních schopností, na oblast komunikace a zvládnutí technických prostředků řízení, především účelné využívání moderních informačních technologií, např. internet, elektronická pošta. 

Dominantními odbornými předměty jsou disciplíny ekonomického zaměření: ekonomika, účetnictví, marketing, management, obchodní logistika, propagace, event. cestovní ruch, provoz cestovní kanceláře, metodika průvodcovství, dějiny umění a další. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Uplatnění absolventa

Absolventi tohoto oboru najdou uplatnění v oblasti provozních činností ve finančnictví a v různých ekonomicko-administrativních profesích ve všech sférách národního hospodářství.

ŠVP a učební plán

Potvrzení od lékaře

Potvrzení od lékaře je vyžadováno.

Ubytování a stravování

Ubytování pro zájemce zajistíme v domově mládeže. Stravování je možné ve 150 m vzdálené jídelně gymnázia nebo ve školním bufetu.

Školné

1 000 Kč za měsíc, tj. 12 000 Kč za rok

Přihláška

Stáhnout předvyplněnou přihlášku


Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s.
nám. Jana z Dražic 169, 413 01 Roudnice nad Labem

telefon +420 416 839 064    E-MAIL info@podripskaskola.cz

Instagram RSS FACEBOOK


Copyright © 2020 Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s. - Všechna práva vyhrazena