Úvod / Novinky / Kultura a tvorba na kombinovaném lyceu

Kultura a tvorba na kombinovaném lyceu

Kultura a tvorba na kombinovaném lyceu

Kultura a tvorba je název předmětu, ve kterém se studenti kombinovaného lycea Střední21 na Podřipské škole seznamují s hudební, výtvarnou a dramatickou složkou kultury. Výtvarnou stránku má pod křídly Mgr. Jitka Kratochvílová, Ph.D. Takto popsali svoje zkušenosti studenti prvního ročníku: Na počátku nového školního roku jsme se vydali na uměleckou výpravu plnou nečekaných objevů. Výtvarná výchova začala s klasickou kresbou lebky. Postupně se naše práce začaly měnit, přecházely od realistických podob k něčemu mnohem abstraktnějšímu. Barevné palety se rozšířily, linie se staly volnějšími a tvary se začaly rozplývat v nekonvenčních směrech. Objevili jsme, že můžeme vyjádřit své myšlenky a emoce bez hranic, použít barvy a tvary jako jazyk, kterým nastiňujeme světu svůj vnitřní svět. Byla to pro nás osvobozující zkušenost, která nás povzbudila k tomu, abychom se stali tvůrci vlastních příběhů. Náš výtvarný blok v prvním ročníku jsme zakončili abstraktní malbou. Měli jsme za úkol vymyslet si téma, abstraktně ho ztvárnit a napsat k němu krátké povídání. Výsledkem je dvacet nádherných abstraktních obrazů, které byly k vidění v roudnické Čajovně U spícího draka.

Dramatickou stránku předmětu Kultura a tvorba zaštiťuje MgA. Jan Horák. Studenti prvního ročníku ji popsali následovně:

Divadelní výchova na Podřipské škole má opravdu inspirativní a komplexní přístup k výuce. Je skvělé vidět, že se neomezuje pouze na tradiční představy o herectví, ale rozvíjí i kritické myšlení a sociální dovednosti u žáků. Praktické aktivity, jako je návštěva kostela a hraní scén z historicky významných her, nám poskytují hlubší porozumění divadelnímu umění a jeho kontextu. Zkoumání emocí a motivací postav je také klíčové pro rozvoj empatie a porozumění lidským prožitkům, což jsou dovednosti, které mají široké uplatnění v životě mimo divadlo. Jsme rádi, že máme příležitost prozkoumat své vlastní emoce a vztahy prostřednictvím tohoto předmětu.

Studenti druhého ročníku kombinovaného lycea v rámci dramatické výchovy tvořili Slam Poetry. Co to je? Ve SLAMU je křehkost i síla. Slam je poezie: rozšíří ti slovní zásobu, kultivuje tvé vyjadřování. Slam je performance: Kultivuje tvé veřejné vystupování. Zažíváš podporu ostatních. Slam je adrenalin: Testuješ svou komfortní zónu. Pracuješ s trémou. Pracuješ se stresem. Slam je autorský: Jsi sám za sebe, takový jaký jsi. Vyjadřuješ se svobodně tady a teď. Všechno co jsi, co máš, co se děje kolem tebe, je tvůj tvůrčí materiál. Cílem je vzbudit a podpořit kreativitu studentů, aby chtěli tuto příležitost využít k seberozvoji. Aby našli svůj prostor, kde se mohou cítit svobodně.