Placení školného

Vážení plátci školného,
veškeré informace k platbám naleznete tady nebo také v článku 5 učební smlouvy. Pokud máte zájem o jiný splátkový kalendář či máte jiné dotazy, kontaktujte paní Ivanu Červenou (cervena@podripskaskola.cz, tel.: 416 839 065).

V případě platební neschopnosti informujte školu co nejdřív. Předejdete tím dalším problémům a společně situaci vyřešíme.

Školné se hradí převodem či složenkou na účet školy u Komerční banky, a.s., číslo účtu 352447471/0100, nebo osobně v kanceláři školy. Variabilní symbol je rodné číslo žáka. 

Veškeré doklady o platbě školného si prosím schovávejte.

Standardně se platí čtvrtletně:

  • maturitní obory - výše splátky je 3 000 Kč, resp. 5 700 Kč u oboru Střední21
  • učební obory - výše splátky je 2 100 Kč

Příklad rozpisu splátek pro první ročník maturitního studia školního roku 2022/2023.

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Splátka Datum splatnosti
3 000 Kč 30. 6. 2022
3 000 Kč 30. 9. 2022
3 000 Kč 31. 1. 2023
3 000 Kč 31. 3. 2023
Splátka Datum splatnosti
3 000 Kč 30. 6. 2023
3 000 Kč 30. 9. 2023
3 000 Kč 31. 1. 2024
3 000 Kč 31. 3. 2024
Splátka Datum splatnosti
3 000 Kč 30. 6. 2024
3 000 Kč 30. 9. 2024
3 000 Kč 31. 1. 2025
3 000 Kč 31. 3. 2025
Splátka Datum splatnosti
3 000 Kč 30. 6. 2025
3 000 Kč 30. 9. 2025
3 000 Kč 31. 1. 2026
3 000 Kč 31. 3. 2026

 

 

Omlouvání absense

Omluvenku zasílejte na adresu: info@podripskaskola.cz nebo na mail třídního učitele.

Do předmětu uveďte „omluvenka“, v těle zprávy uveďte třídu, jméno a důvod nepřítomnosti. Můžete také využít formulář níže.

Omluvenka má informační charakter, absenci je nutné doložit v omluvném listu do tří dnů od návratu do školy.

Elektronické podání omluvenky

Toto pole je povinné!
Email není ve správném tvaru!
Telefon není ve správném tvaru!
Toto pole je povinné!