Úvod /Přijímací řízení

Přijímací řízení

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Podle ustanovení § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle ustanovení § 2 vyhlášky 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách vyhlašuje ředitel Soukromé podřipské střední odborné školy a středního odborného učiliště o.p.s., nám. Jana z Dražic 169, 413 01 Roudnice nad Labem, první kolo přijímacího řízení do prvních ročníků oborů vzdělávání:

 • Maturitní obory
  • 65-42-M/02 Cestovní ruch, denní forma vzdělávání
  • 63-41-M/01 Obchod, denní forma vzdělávání
  • 78-42-M/06 Střední21 (RVP kombinované lyceum), denní forma vzdělávání
 • Učební obory
  • 69-51-H/01 Kadeřník, denní forma vzdělávání
  • 66-51-H/01 Prodavač, denní forma vzdělávání
  • 65-51-H/01 Kuchař – číšník, denní forma vzdělávání
 • Nástavbové studium
  • 64-41-L/51 Podnikání, dálková forma vzdělávání
  • 64-41-L/51 Podnikání, distanční forma vzdělávání

Předpokládané počty přijímaných žáků na jednotlivé obory 
 

 • Obchod (63-41-M/01) 12 žáků
 • Cestovní ruch (65-42-M/02) 12 žáků
 • Střední21 (kombinované lyceum, 78 – 42 – M/06) 18 žáků
 • Kuchař-číšník (65-51-H/01) 25 žáků
 • Kadeřník (69-51-H/01) 20 žáků
 • Prodavač (66-51-H/01) 10 žáků
 • Podnikání (64-41-L/51) - dálkové studium 80 žáků
 • Podnikání (64-41-L/51) - distanční studium 40 žáků

Ing. Richard Červený, v. r.

ředitel školy

Načítám...